Skip to content

Efkes Oploajen

Project

Outreachend werken aan energie- en waterarmoede in Turnhout

Voor veel mensen neemt de energiefactuur een te grote hap uit hun huishoudbudget. Met alle gevolgen van dien. Facturen blijven soms onbetaald. Stress en zorgen stapelen zich op. Levens- en woonkwaliteit gaan erop achteruit. SAAMO gaat met het project Efkes Oploajen outreachend op zoek naar mensen die kampen met energie- en waterarmoede in Turnhout.

Outreachend opsporen van mensen in energiearmoede

Via verschillende wegen zoekt SAAMO mensen in energie- en waterarmoede die nog niet bereikt worden door de bestaande diensten. We gaan deur-aan-deur in de kwetsbare wijk Stationsomgeving Oost in Turnhout. We bellen aan bij huishoudens die afgesloten zijn van gas en/of elektriciteit, of mensen met een budgetmeter die niet meer wordt opgeladen. En we zijn regelmatig present bij een aantal welzijnsactoren zoals Villa Mescolanza en Nour. We gaan vervolgens in gesprek met deze mensen en bieden hen hulp en advies bij hun energieproblemen.

Bredere welzijnscontext aanpakken

Energie- en waterarmoede is een toegangspoort om de bredere welzijnscontext aan te pakken. En dit via warme toeleiding naar de juiste dienstverleners, naar een sociaal-cultureel aanbod, naar ontmoeting, naar groepswerking en vorming …

Het project loopt één jaar met steun van de Vlaamse overheid.

 

Back To Top