Ga naar hoofdinhoud

Huis aan Huis

Project
SAAMO Opbouwwerk In Provincie Antwerpen, Kempen, Mechelen.
SAAMO Opbouwwerk In Provincie Antwerpen, Kempen, Mechelen.

De weg vinden naar de juiste sociale hulp- en dienstverlening is niet vanzelfsprekend. Een aanzienlijke groep Mechelaars kampt dan ook met onderbescherming. SAAMO zoekt hen op, spreekt hen aan en helpt hen op weg. We zorgen voor extra bewegwijzering doorheen het omvangrijke Mechelse aanbod van sociale hulp- en dienstverlening. Het Huis aan Huis-project focust zich op de wijk Arsenaal, de sociale woonwijk in de wijk Tervuursesteenweg en de Heihoek (wijk centrum).

Heraansluiting bij de samenleving

Via huisbezoeken en een actieve aanwezigheid in de wijken zoekt SAAMO contact met een moeilijk bereikbare groep. We willen mensen in een kwetsbare positie uit hun sociale isolement halen en hen terug op weg helpen. Een warme (her)aansluiting bij de samenleving is het doel. Het garanderen van hun grondrechten is het startpunt. We gaan na op welke sociale voordelen en tegemoetkomingen ze recht hebben en helpen hen die sociale rechten op te nemen. We durven ook vooruit te kijken. Dromen over de toekomst moedigen we aan. Waar mogelijk helpen we hen bij het realiseren van hun doelen.

Van individuele ervaringen naar beleidsaanbevelingen

Uit individuele ervaringen halen we blinde vlekken en drempels die deze groep ervaart bij hulp- en dienstverlening. Deze informatie spelen we door aan de lokale diensten en het beleid. Sinds november 2020 gebeurt dat op de stuurgroep van het Geïntegreerd Breed Onthaal, waar we samen zoeken naar verbetervoorstellen.

Koffie en Formulieren

In 2021 verkennen we een mogelijke opstart van een “Koffie en Formulieren” in Mechelen, samen met het CAW, de stuurgroep van het GBO en de Stad Mechelen.

 

Back To Top