Skip to content

Huis aan Huis

Project

In Mechelen bestaat een goed uitgebouwd aanbod van sociale hulp- en dienstverlening. Toch leven nog heel wat inwoners in een situatie van onderbescherming, maatschappelijke achterstelling of sociaal isolement. In een aantal buurten, waaronder de Arsenaalwijk, is deze groep ruim vertegenwoordigd.   

SAAMO gaat bij de bewoners langs om mensen te zoeken voor wie de afstand tot sociale hulpverlening groot is, of die moeite hebben hun weg erin te vinden. We bekijken samen wat nodig is en hoe we hun zelfredzaamheid kunnen versterken. Samen met hen brengen we ook drempels en hiaten in kaart en formuleren we verbetervoorstellen.

Een duwtje in de rug om (opnieuw) aansluiting te vinden

Door huisbezoeken en door maximaal aanwezig te zijn in de wijk, zoekt SAAMO contact met mensen die ondersteuning kunnen gebruiken om (opnieuw) aansluiting te krijgen bij de samenleving. Het garanderen van de sociale grondrechten is een noodzakelijke eerste stap. We verkennen vragen en noden en geven de wijkbewoners een duwtje in de rug in het zoeken naar oplossingen. We gaan een eind samen op weg en waar mogelijk kijken we verder: welke doelen stellen de bewoners van de Arsenaalwijk zich voor henzelf of hun gezin, waar dromen ze van? En welke stappen kunnen worden gezet om die dromen te realiseren?

Van individuele ervaringen naar beleidsaanbevelingen

Uit individuele ervaringen halen we blinde vlekken en drempels die deze groep ervaart bij hulp- en dienstverlening. In 2023 startten we met een groep mensen uit het Huis aan Huis-project om hierover in dialoog te gaan met lokale diensten en het beleid. Samen met het Geïntegreerd Breed Onthaal, zoeken we naar verbetervoorstellen.

Samenwerking met Pro(ject) Arsenaal

Sinds 2022 werkt Huis aan Huis in de wijk Arsenaal ook samen met heel wat partners van de stad. Een sociale cohesiemedewerker, een energiescanner en renovatiecoach, een jurist en een preventieconsulent zetten samen met de bewoners en de sterkhouders van de wijk gedurende vier jaar een diepgaand veranderingsproces in gang. Ook Huis aan Huis zet mee de schouders onder dit wijkverbeteringsproject, om het samenleven, het imago en de woonkwaliteit van Arsenaal te verbeteren.

Geïnteresseerd om ook in jouw gemeente extra in te zetten op het outreachen en ondersteunen van kwetsbare inwoners?  Contacteer Myriam Suetens.

 

 

Nieuws & verhalen

“Tja, Huisjesmelkerij: Het Is Vaak Dat Of Niets. En In Dat Geval Moeten We Soms Noodgedwongen Kiezen Voor Een [slecht] Dak Boven Het Hoofd.”

“Tja, huisjesmelkerij: het is vaak dat of niets. En in dat geval moeten we soms noodgedwongen kiezen voor een [slecht] dak boven het hoofd.”

Een dubbelinterview met opbouwwerkers Ille en Mohamed over de woonproblematieken die zij tegenkomen in hun projecten.

Back To Top