Skip to content

De STEK Kalmthout

Model

De STEK – Sterke zet voor sociale bescherming

Door het bos de bomen niet meer zien. Het is een ellendig, en helaas herkenbaar, gevoel voor mensen in kwetsbare posities. Voor hen creëren we laagdrempelige, veilige plekken, oftewel een STEK. Waar er ruimte is voor ontmoeting, vragen, vorming en ondersteuning. En waar mensen die uitsluiting ervaren zich welkom voelen. Van daaruit zoeken we samen naar structurele oplossingen voor meer welzijn en welvaart. Om te werken aan meer sociale bescherming richt SAAMO een STEK op in Kalmthout, een gemeente in de Noorderkempen.

Ontmoeten en leren

Een STEK is een open plek waar mensen in kwetsbare posities elkaar en lokale hulp- en dienstverleners kunnen ontmoeten. In een STEK is er ruimte om te leren. Waar nodig verwijzen we mensen door naar de gepaste hulp- en dienstverlening. Een STEK is geen vervanging voor die hulp- en dienstverlening, maar wel een bruggenbouwer tussen hulp en hulpzoekende. Samen denken we na over verbeterpunten in de dienstverlening. Onze bedenkingen en mogelijke oplossingen spelen we door naar het beleid. Zo creëren we met én voor mensen in kwetsbare posities meer en betere sociale bescherming.

STEK in Kalmthout

Voor onze STEKken in de Noorderkempen vertrekken we vanuit de lokale sociale kruideniers. Dat zijn vertrouwde plekken voor mensen uit onze doelgroep. In Kalmthout bouwden we de STEK op rond Tkruideniertje. En samen met Rap op Stap, Twinkeltje, LIGO en CAW geven we vorm aan de sociale site Kantine Bezemheide.

Koffie & Formulieren in Kalmthout

In Kalmthout organiseren we samen met CAW en LIGO Koffie & Formulieren tijdens de openingsuren van de sociale kruidenier. Zij zullen klaar zitten om te antwoorden op administratieve vragen (invullen van documenten, premie aanvragen, uitklaren van brieven, digitale ondersteuning bieden, …) of om gewoon een leuke babbel te hebben en elkaar te leren kennen. Opbouwwerker Mika staat hen om de week bij.

Een STEK in jouw buurt?

SAAMO stampt over heel Vlaanderen en Brussel STEKKEN uit de grond. Wil je in jouw buurt of gemeente ook investeren in een STEK-werking? Interesse om mee onderbescherming aan te pakken? Contacteer Anita Rimaux!

 

 

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Inspiratiebundel I Aan De Slag Met Model De STEK In Plattelandscontext

Inspiratiebundel I Aan de slag met model de STEK in plattelandscontext

Inspiratie om meer sociale bescherming en meer ontmoeting te realiseren in kleine(re) gemeenten.

Maatschappelijk Opbouwwerk En Projecten In Provincie Antwerpen

de STEK – inspiratiebundel

Inspiratiebundel over de STEK

Back To Top