Skip to content

Check je ketel

Project

Je ketel checken en laten onderhouden. Het is niet alleen een (wettelijk) verplicht nummertje, maar zorgt ook voor een veilige, zuinigere en milieuvriendelijke verwarmingsinstallatie. Een verstandige keuze dus, maar de kosten kunnen soms een obstakel zijn. Daarom bieden Stekr en Stad Mechelen deze keuring en een onderhoud gratis aan voor specifieke doelgroepen.

Van controle tot renovatie

Voor de gratis controle en onderhoud werken Stekr en Stad Mechelen samen met een groep erkende installateurs uit de regio. De installateur voert ter plaatse de nodige controles en onderhoud aan de verwarmingsketel uit en maakt de vereiste attesten op.

We starten ook met een begeleidingstraject. Daarvoor gaat, voorafgaand aan het onderhoud, een energiesnoeier bij de bewoner langs. Die voert een eerste screening uit van de verwarmingsketel. Over welk type CV-ketel gaat het? Wat is het merk? Hoe oud is de ketel?

Nadat de energiesnoeier langs is geweest, plannen we een afspraak met de installateur en bieden we verdere ondersteuning om het energieverbruik te verlagen. We kunnen de thermostaat afstellen of doorverwijzen naar een begeleidingstraject voor ketelrenovatie als de ketel echt aan vervanging toe is.

Kijk of je in aanmerking komt en schrijf je in!

Het doel is om, tussen 2022 en 2025, 2000 gezinnen verder te helpen met dit aanbod in de projectregio.

De voordelen van regelmatig ketelonderhoud

  • Je vermijdt het risico op CO2-vergiftiging of schouwbrand.
  • Je bespaart brandstof en vermindert je verwarmingskosten.
  • Je vermijdt onverwachte hoge herstellingskosten.
  • Je levert een bijdrage aan het milieu, want je stoot minder CO2, fijn stof of andere schadelijke stoffen uit.

Bewoners aan het woord

We gaan dit project ook evalueren met de bewoners. Hoe hebben de deelnemers dit aanbod ervaren? Is er een besparing gebleken? Waar lagen de noden op vlak van energie? Wie viel alsnog uit de boot? Om deze vragen te beantwoorden, brengt een opbouwwerker van SAAMO huisbezoeken bij een aantal bewoners die een ketelonderhoud hebben ontvangen. Vervolgens organiseren we een ontmoetingsmoment om deze vragen in groep te bespreken en beleidsaanbevelingen te formuleren voor de partners en de Vlaamse overheid.

 

HLN: ‘Check-je-ketel’ helpt kwetsbare gezinnen efficiënter verwarmen

 

Back To Top