Skip to content

Digitale watermeters en debietbegrenzers

Project
Bosch En SAAMO Slaan De Handen In Elkaar Met Model Papillon
Bosch En SAAMO Slaan De Handen In Elkaar Met Model Papillon

Wat zeggen gebruikers?

Water is naast een basisbehoefte ook een basisrecht. Zuiver, betaalbaar en voldoende water zorgt voor een hogere woon- en levenskwaliteit. SAAMO zet zich daarom in om het recht op water te garanderen, in het bijzonder bij huishoudens in kwetsbare situaties. Om dat recht te vrijwaren, onderzoekt SAAMO enkele vernieuwingen bij de Vlaamse watermaatschappijen, zoals de digitale watermeters en debietbegrenzers.

Van ervaring naar beleid

De overstap naar digitale watermeters wordt gezet. Maar wat betekent die overstap voor mensen in een kwetsbare positie? Blijven bestaande sociale maatregelen behouden? Moet regelgeving aangepast worden? En hoe dan? Ook bij de invoer van debietbegrenzers bij gezinnen met schulden plaatst SAAMO enkele vraagtekens. Via vragenlijsten en huisbezoeken peilen we naar de ervaringen van 100 gezinnen in een kwetsbare positie in Vlaanderen. We kijken naar het effect dat digitale watermeters en debietbegrenzers hebben op toestellen. En we onderzoeken in hoeverre een beperkte toevoer van water de levenskwaliteit van mensen aantast. Onze bevindingen gieten we in een rapport met aanbevelingen aan de Vlaamse Milieumaatschappij. We streven ernaar dat zij hun toekomstig waterbeleid uittekenen met extra aandacht voor mensen in armoede.

 

Nieuwsbrief

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Opbouwwerker Stefan Goemaere Controleert Meterstanden.

Webtool LAC water

Webtool rond waterarmoede

Lokaal Aan De Slag Rond Energiearmoede? Bekijk Onze Praktische Gids.

Lokaal aan de slag rond energiearmoede? Bekijk onze praktische gids.

Praktische gids in de aanpak van energiearmoede Tienduizenden mensen op straat voor het klimaat, discussies over grootscheepse woningrenovaties, sociale tarieven…

Back To Top