Skip to content

Klimaatstem van MIA

Project
Opbouwwerker Energie SAAMO West-Vlaanderen
Opbouwwerker Energie SAAMO West-Vlaanderen

Naarmate de klimaatverandering evolueert naar een klimaatcrisis, horen we binnen de samenleving meer én luidere stemmen die vragen om actie. Vlaanderen lanceerde daarom ambitieuze klimaatdoelstellingen: de helft minder fossiele brandstoffen in 2030 en geen fossiele brandstoffen meer in 2050. De energietransitie is dus een feit, maar wat betekent dit voor mensen in armoede (MIA)? SAAMO zoekt samen met hen naar antwoorden.

Kwetsbare stemmen aan het woord

Hoe zien mensen in armoede de klimaatverandering en hun rol hierin? Wat hebben zij nodig om mee te springen op de trein van de energietransitie? En hoe zorgen we ervoor dat de kloof tussen arm en rijk hierdoor niet nog groter wordt? SAAMO geeft via dit project de microfoon aan mensen in een kwetsbare positie om ook hun klimaatstem te laten weerklinken in het maatschappelijke debat. “We leave no one behind”, dat is het uitgangspunt.

Partners van de klimaatstem

We geven de tijd, de ruimte en het woord aan mensen in armoede in vier Kempense verenigingen: Al-arm Geel, ’T ANtWOORD Turnhout, Ons Huis Mol en De Fakkel Herentals. Via gesprekstafels leren we van elkaar, vormen we onze visie en vertalen die in beleidsaanbevelingen. Samen met critical friends (Bond Beter Leefmilieu, Kamp C, Provincie Antwerpen, academici, … ) klinkt de mening van mensen in een kwetsbare positie nog krachtiger!

De Klimaatstem van MIA wordt ondersteund door de Koning Boudewijnstichting.

Lees hier het eindrapport!

 

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Eindrapport Klimaatstem Van MIA

Eindrapport Klimaatstem van MIA

Het eindrapport van de klimaatstem van MIA met sociaal rechtvaardige aanbevelingen voor de klimaattransitie.

Nieuws & verhalen

SAAMO In Hoorzitting Commissie Vlaams Energie- En Klimaatplan

SAAMO in hoorzitting commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan

6 maart 2023, Vlaams Parlement, Commissie Energie- en Klimaatplan: opbouwwerkers Leen en Stefan geven vanuit onze SAAMO-praktijk hun kritische kijk…

Back To Top