Skip to content

Kopje onder of hoofd boven water?

Project
Opbouwwerker Stefan Gaat Het Energieverbruik Na.
Opbouwwerker Stefan Gaat Het Energieverbruik Na.

Stefan controleert de meterstanden bij een deelnemer aan het project 'Papillon'.

Waterarmoede aanpakken in Herentals

SAAMO trekt naar de sociale woonwijk Kleerroos in Herentals. En sleutelt met de vele bewoners van de 122 appartementen aan hun waterfactuur. Via individuele begeleiding pakken we hun waterverbruik aan: meterstanden noteren, lektesten uitvoeren, kleine aanpassingen doorvoeren. We komen ook samen voor vormingsmomenten met de watermaatschappij, het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappij. We organiseren een praatgroep met De Fakkel, een vereniging voor mensen in armoede. En we gaan op uitstap naar Hidrodoe. Samen zorgen we ervoor dat alle bewoners van Kleerroos kunnen genieten van zuiver én betaalbaar water. Onze bevindingen bundelen we in een rapport voor het lokale bestuur en de huisvestingsmaatschappij.

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Opbouwwerker Stefan Goemaere Controleert Meterstanden.

Webtool LAC water

Webtool rond waterarmoede

Back To Top