Skip to content

Migratie in de Kempen

Project

Mensen met een migratieachtergrond in Turnhout, Geel en de bredere Kempenregio worden nog te veel aan hun lot overgelaten. De lokale diensten zijn helaas nog niet voorbereid om complexe vraagstukken rond vreemdelingenrecht op te lossen. Dat is een hiaat in het sociale weefsel waar SAAMO aandacht op wil vestigen en uiteraard wil opvullen.

Tijdens een kort project in 2021 rond energiearmoede ontmoetten we een aantal mensen met migratieachtergrond die vragen hadden over vreemdelingenrecht. In Turnhout en omgeving botsten ze helaas op het kunnen en de kennis van de lokale diensten: ze vonden geen dienst die gespecialiseerd is in vreemdelingenrecht. De alarmbellen gingen af bij SAAMO.

Daarom gaan we nu aan de slag met deze groep. We proberen komende periode contact te maken met meer mensen met een migratieachtergrond. We brengen samen met hen de sterktes en de gebreken van de lokale dienstverlening in kaart.  Na een verkennende periode zullen we samen de hiaten die zij ondervinden wegwerken. Hiervoor werken we nauw samen met Noor/Nour, een deelwerking van CAW De Kempen. Verder bundelen we ook onze krachten met die van Villa Mescolanza en AIF+. In Geel werken we samen met de Dienst Gelijke Kansen van stad Geel.

Back To Top