Skip to content

Project | Taal in een superdiverse stad

Project

Het project Taal in een superdiverse stad liep af eind 2020. Het project zocht manieren om elkaar te begrijpen in een meertalige context. Het project werkte met mensen die uitsluiting ervaren omwille van hun beperkte kennis van het Nederlands. Hoe slagen we er in om die mensen volwaardig te betrekken, ook als Nederlands niet lukt?

Superdiverse steden zijn meertalige steden

We groeien naar een superdiverse stad, waar de minderheden de meerderheid worden. Superdiversiteit betekent ook een overgang naar meertalige steden. Bij 37% van de kinderen in het lager onderwijs in Antwerpen sprak men in 2011 thuis een andere taal. Het is een uitdaging om elkaar in zo’n context te blijven begrijpen.

Beleidsmatig wordt er heel sterk de nadruk gelegd op Nederlands. Op het vlak van wonen, leefloon, vorming of werk zien we een tendens om dat sociaal grondrecht te laten afhangen van mensen hun kennis van het Nederlands. Dit ondanks het wetenschappelijk bewijs dat sommige mensen er ondanks inspanningen niet in kunnen slagen om vlot Nederlands te spreken.

Daar maakten we dit filmpje over:

Zijn er andere mogelijkheden om elkaar te begrijpen als Nederlands niet goed lukt? Dat is de uitdaging van het project ‘Taal in een superdiverse stad’.

Niet vlot Nederlands spreken is geen bewijs dat je niet wil participeren

Het project Taal in een superdiverse stad keek op een andere manier naar mensen die er niet in slagen om vlot Nederlands te spreken. Het project werkte in 4 buurtwerken van SAAMO  met mensen die uitsluiting ervaren omwille van hun beperkte kennis van het Nederlands.

Het project:

  • Ging op zoek naar de andere talenten die mensen hebben. Hoe kunnen we die talenten zien, waarderen en inzetten?
  • Zocht andere manieren om elkaar te begrijpen in een meertalige context. Hoe begrijpen mensen elkaar nu? Welke overlevingsstrategieën gebruiken mensen? En wat kunnen we daaruit leren? Kunnen we manieren vinden om elkaar te begrijpen?
  • Legde de problematiek en alternatieven op de beleidsagenda’s.

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Na 15 Jaar Oefenkansen Nederlands In Het Buurtwerk | 9 Lessen

Na 15 jaar oefenkansen Nederlands in het buurtwerk | 9 lessen

De switch in onze kijk op Nederlands. Zijn ze ook van toepassing in jouw organisatie?

Back To Top